Front Ventures investering i Quickbit generade 45 MSEK i vinst

Front Ventures sammanfattar sin investering i Quickbit där den totala avkastningen sedan start uppgår till 300%.

Front Ventures gjorde sin första investering i Quickbit hösten 2016. I takt med att Quickbits kapitalbehov ökade, har Front Ventures deltagit i Quickbits samtliga emissioner.

Enligt vad Front Ventures har kommunicerat hösten 2021, har bolaget nu under februari 2022 helt avyttrat sin position i Quickbit. En investering som genererat drygt 300% avkastning sedan start med en total vinst om ca 45 MSEK.

”Vi var en av de första investerarna i Quickbit och har nu lämnat bolaget helt enligt vår kommunicerade investeringsstrategi. Den avkastning vi erhållit har vi, och kommer fortsatt, använda för befintliga och nya investeringar där vi kan fortsätta göra goda affärer.” säger Johan Lund, VD Front Ventures AB (publ).

Kategori
PDF
Arkiv
Sök