Front Ventures lämnar Quickbits styrelse

Front Ventures VD, Johan Lund, tillika ledamot i Quickbit eu AB (publ) har idag begärt eget utträde ur styrelsen i Quickbit eu AB samt QB Europe AB. Quickbits nya styrelse har etablerat sig och informationsöverlämningen har slutförts, därmed kan Front Ventures lämna styrelsen i Quickbit enligt tidigare kommunicerad plan.

Front Ventures affärsidé är att investera i onoterade bolag och skapa snabb värdeutväxling för att sedan göra en planerad exit. Front Ventures gick in i Quickbit redan 2017 och har under perioden tagit en mycket aktiv roll i bolagets utveckling och varit involverade både operativt och strategiskt samt tagit bolaget till notering (NGM) under sommaren 2019.

Fronts Ventures styrka och grundkompetens ligger i den initiala utvecklingen och i att skapa snabb utveckling samt göra bolaget redo för en IPO. Quickbit har sedan länge lämnat startblocken och är nu i en mycket expansiv fas, därmed är tiden mogen för en ny styrelse att ta över ansvaret för bolaget.

Under de senaste åren har Quickbit vuxit kraftigt i alla dimensioner och tillväxttakten förväntas öka framöver. Bolaget har verksamhet i 4 länder, utvecklar flera affärsområden och har idag knappt 60 anställda. Quickbit har på ca 3 år gått från startup till ett expansivt bolag med solid verksamhet och god lönsamhet. Quickbits verksamhetsomställning är i det närmaste slutförd med lanseringar av nya produkter och intäktsmöjligheter väntar runt hörnet. 

”Front Ventures och Quickbit är båda noterade bolag, med allt vad det innebär så är det lätt att hamna i någon form av intressekonflikt. Ursprungligen planerade vi att lämna styrelsen redan i höstas men valde att vänta in den nya styrelsen som nu är på plats. I och med vårt utträde så frigör vi tid och resurser samt kan fokusera fullt ut på våra kommande listningsprojekt Vopy och Intergiro. Det är precis så här vi ska jobba i Front Ventures; bygga upp, växla upp, notera och sedan lämna över rodret för att fokusera våra resurser på nästa bolag”, säger Johan Lund, CEO på Front Ventures AB (publ).

Kategori
PDF
Arkiv
Sök