Front Ventures minskar sitt innehav i Tortora AB

Investmentbolaget Front Ventures AB (publ) avyttrade den 29 december 2020, 425 000 aktier i portföljbolaget Tortora AB (tidigare Blockchain Voucher) för 9 kr aktien, till en total köpeskilling om 3 825 000 SEK.

Front Ventures ägde innan affären 54,2 % av Tortora AB. Försäljningen sker till annan storägare och med anledning av Front Ventures strategi att ej inneha aktiemajoritet och äga över 50 % i portföljbolag.

Efter avyttring innehar Front Ventures 1 876 000 aktier vilket motsvarar en ägarandel om 44,53 %.

”Vi har som strategi att inte äga över 50 % av ett enskilt innehav, bl a för att undvika koncernförhållanden. Med denna affär kan vi reglera vårt ägande till en rimligare nivå, samtidigt som vi skapar utrymme för att delta i eventuella framtida emissioner i Tortora AB”, säger Johan Lund, VD i Front Ventures AB.

Kategori
PDF
Arkiv