Front Ventures ökar i Intergiro, investerar 28 MSEK

Mot bakgrund av Intergiros snabba utveckling mot marknaden har Front Ventures valt att förvärva ytterligare 2 milj aktier i Intergiro. Förvärvet har skett till 14 kr/aktie och till en bolagsvärdering om 823 MSEK. Förvärvet regleras genom en säljarrevers och villkoras av godkänd ägarprövning hos Finansinspektionen.

Intergiros Inlösentjänster (PSP) är nu lanserade, de första e-handlarna har skrivit avtal och är igång med tjänsten.

En e-handlare kan enkelt skapa en betallösning på sin hemsida via Intergiros betalkomponenter (API lösning). Intergiro fungerar då som inlösenbank och hanterar hela kortbetalningen snabbare och billigare än andra alternativ. E-handlaren får betalningen på sitt konto 1-2 dagar snabbare och med 30-50% lägre kostnad än idag. Eftersom Intergiro redan har bankrelationen så krävs dessutom minimalt med extraarbete för e-handlaren.

För E-handlaren innebär detta; Pengar på kontot, snabbare, enklare och till lägre kostnad!

Per april 2021 har Intergiros transaktionsvolym vuxit med drygt 500% jämfört med föregående år. När man nu adderar inlösentjänster och en fullvuxen betalhantering, så räknar vi med mycket stora framtida ökningar av transaktionsvolymen.

Efter förvärvet innehar Front Ventures 10 385 252 aktier i Intergiro motsvarande ca 17,5 % av kapital och röster vilket ger Intergiro en värdering på ca 823 MSEK. Säljreversen löper med 3 % ränta per år och har 12 mån löptid. Reversen innebär att Front Ventures kan välja att återbetala reversen med aktier i Front Ventures genom kvittningsemission baserad på VWAP under 30 handelsdagar från notifiering till säljare.

Intergiro har nu passerat en mycket viktig milstolpe i sin utveckling där vi ser att bolagets intjäningsförmåga tar fart på allvar. Vi tror att detta kan vara det sista tillfället att förvärva aktier i Intergiro till dagens relativt låga värdering.

Vi målbild är att äga ca 20% av Intergiro. Vår avsikt att notera alternativt avyttra Intergiro till en passande industriell aktör där vi kommer inleda sondering och diskussioner efter sommaren. De aktörer Front Ventures hittills haft kontakt med är intresserade av att förvärva betydande delar i bolaget, en s.k. corner, vilket vi planerar att inom kort uppnå i Intergiro.” säger Johan Lund, VD i Front Ventures AB (publ).

Kategori
PDF
Arkiv
Sök