Front Ventures portföljbolag Vopy signerar stort avtal

Investmentbolaget Front Ventures portföljbolag, Vopy AB (publ), har slutit ett omfattande avtal med en av europas ledande mobiloperatörer. Avtalet innebär att Vopy kommer att leverera teknik och en låneplattform som möjliggör att mobiloperatören kan erbjuda sina drygt 20 miljoner kunder korta konsumentkrediter samt i förlängningen även andra finanstjänster.

Vopy säljer embedded finance-lösningar som gör det möjligt för företag att under sitt eget varumärke, erbjuda finansiella tjänster till sina kunder genom sk. ”plug-and-play”. Vopy erbjuder en teknisk/regulatorisk helhetslösning vilket innebär att företagen inte behöver egna licenser, kunskap eller ha koll på regelefterlevnad, allt sköts genom Vopy. Därav är det mycket enkelt för företagen att snabbt komma igång och erbjuda finansiella tjänster till sin kundbas och på så sätt öka sin kundlojalitet och samtidigt skapa ytterligare intäkter från redan befintliga kunder.

”Detta är en genombrottsaffär för Vopy. Ett långsiktigt avtal med en av de ledande mobiloperatörerna ger inte bara höga intäkter, det bygger även Vopys varumärke och skapar en närvaro på marknaden, både inom och utom telekombranschen. Vi gratulerar Vopy till framgången och ser med spänning fram emot hur affären kommer utvecklas.” säger Johan Lund, VD Front Ventures AB (publ).

Front Ventures ägarandel i Vopy uppgår till 13,6%.

Mer information finns på Vopys hemsida, https://www.vopy.com/investor-relations/investor-relations.

Kategori
PDF
Ladda ner
Arkiv
Sök