Front Ventures tar upp lån på 4 MSEK

Front Ventures AB (publ) lånar 4 000 000 SEK av bolagets VD Johan Lund. Löptiden är 12 månader och årsräntan 12%.

Lånet ska huvudsakligen användas till att reglera tidigare lån med högre räntor. Som säkerhet för lånet har parterna enats om en pant om 1 400 000 aktier i Intergiro vilka värderas till 8 000 000 SEK.

Johan Lund har å sin sida själv lånat 4 000 000 SEK till samma villkor (12 månaders löptid och 12% årsränta) men har som säkerhet pantsatt 800 000 aktier i Quickbit eu AB till ett värde av ca 8 000 000 SEK.

Pantsättningen av nämnda 800 000 aktier har idag rapporterats av Johan Lund till Finansinspektionens insynsregister.

”Genom denna konstruktion minskar vi Front Ventures behov av likvida medel samtidigt som bolaget lyckats låna kapital utan att binda upp aktier i Quickbit som säkerhet. Vi har därmed ett ökat handlingsutrymme för framtida lån där vi i så fall kan använda fler Quickbit aktier som säkerhet.” säger Johan Lund, VD för Front Ventures AB.

Kategori
PDF
Arkiv