Front Ventures utökar sitt innehav i Blockchain Voucher

Investmentbolaget Front Ventures AB (publ) (”Front”) utökar sin investering i Blockchain Voucher Europe AB (”BCV”) med 125 000 aktier till kursen 8 kr/aktie. Betalning sker kontant. Front äger sedan tidigare 50,1 % av aktierna i BCV och uppnår efter affären en ägarandel om 54,2%.

Front har fått möjlighet att förvärva nämnda aktier av annan aktieägare till senaste gällande emissionskurs. Samtidigt har bolaget erhållit en option att förvärva ytterligare 125 000 aktier till kursen 13 kr/aktie. Optionen har en löptid till och med 19 maj 2021.

”Vi har glada för möjligheten att kunna öka vårt innehav i BCV då vi ser en klar potentiell värdeutveckling i bolaget inom överskådlig framtid. BCVs erbjudande har, i och med rådande Corona situation, blivit högaktuellt i flera nya sammanhang” säger Johan Lund, VD för Front Ventures AB.

Kategori
PDF
Arkiv