Front Ventures utökar sitt innehav i PayFunc

Investmentbolaget Front Ventures AB (publ) utökar sitt innehav i det befintliga portföljbolaget Nordic Transaction Partner AB (”NTP”) med varumärket PayFunc, genom att förvärva ytterligare 29 % av utestående aktier till en totalköpeskilling om 5,56 mkr.

NTP drivs under varumärket PayFunc. PayFunc är en innovativ betalningsplattform (PSP) för hantering av e-handlares betalningar inom digitala tjänster; dvs micro-payments, Pay as You Go- och abonnemangsbetalningar. Plattformen är baserad på molnbaserad teknologi, vilket gör plattformen enkel att implementera, lätt att uppgradera för att hantera stora betalvolymer, ger låga driftskostnader och håller dessutom högsta säkerhetsnivå utifrån kreditkortsbolagens standarder (PCI DSS).

Aktierna i NTP förvärvades för 0,59 kr/aktie till en total köpeskilling om ca 5,56 mkr, vilket motsvarar en värdering av NTP om 19,056 mkr.

Betalning för aktierna sker via en riktad emission av B-aktier i Front Ventures till en teckningskurs som motsvarar den volymviktade handelskursen (VWAP) för B-aktien fr.o.m. 16 november t.o.m. 27 november 2020. Relevant emissionsdata redovisas nedan.

Teckningskurs: 2,035 kronor (VWAP 16 november – 27 november 2020)

Emitterade aktier:  2 762 115 B-aktier inkl. 30 713 aktier för reglering av emissions- och transaktionskostnader.

Utspädningseffekt: 7,43 %.

Antal aktier efter emission: 2 000 000 A-aktier och 39 923 034 B-aktier.  

Förändring aktiekapital: aktiekapital ökar med 138 105,760 kronor till att efter emissionen uppgå till 1 996 161,105 kr.

NTP och dess erfarna team har med stöd av vår tidigare investering i mars 2020 gjort stora framsteg i förädling av både plattform och affärsmodell. De finns fina synergier mellan NTP och våra andra portföljbolag och vi väljer därför att utöka vårt innehav i NTP inför bolagets nästa steg” säger Johan Lund, VD Front Ventures.

Kategori
PDF
Arkiv