FrontOffice investerar i nytt spännande fintechbolag

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) fortsätter att investera i lovande fintechbolag och meddelar härmed att man har klivit in i Nordic Transaction Partner AB (”NTP”), som drivs under varumärket PayFunc (https://payfunc.com/). PayFunc är en innovativ betalningsplattform för betalningar inom digitala tjänster; dvs micro-payments, Pay as You Go- och abonnemangsbetalningar. Plattformen är helt baserad på en molnbaserad teknologi, vilket gör att plattformen enkel för företag att implementera, lätt att uppgradera för att hantera stora betalvolymer, ger låga driftskostnader och håller dessutom högsta säkerhetsnivå.

FrontOffice investering villkoras av NTPs uppfyllande av vissa tekniska, affärsmässiga samt finansiella leverabler. Om tillträdesvillkoren uppfylls aktiveras investeringsåtagandet den 15 mars 2020. Vid fullgjord investering om 2 mSEK motsvarar FrontOffice innehav i NTP ca 13 % av utestående aktier, med en ensidig option för FrontOffice att investera ytterligare 1mSEK på samma villkor, vilket ökar FrontOffice innehav till ca 18 %.

Investeringen består av en konvertibel låneram där totalt 2mSEK lånas ut till NTP under en period om 65 dagar efter att tillträdesvillkoren refererade till ovan är uppfyllda, för att kvittas mot nya aktier genom en riktad nyemission i NTP senast 15 dagar efter sista låneutbetalningen.

PayFunc kan beskrivas som nästa generations betalningsplattform som uppfyller framtidens krav för digitala betalningar både på webben och för appar. PayFunc har bland annat specialiserat sig på att smidigt kunna hantera betalningar för prenumerationstjänster och hjälpa företag att undvika intäktstapp pga. av att inlagda betalkorts löptid har gått ut. Detta är ett mycket stort problem för bolag, likt Spotify, Storytel, Google och andra som erbjuder tjänster via prenumeration med autodragningar på betalkort. När kortet går ut i datum upphör automatiskt prenumerationen att betalas och perioden mellan att konsumenten lägger in sitt nya kort (om de ens gör det) innebär stora förluster för företag idag. Med Payfuncs lösning undviks dessa problem tack vare en avancerad teknisk lösning för abonnemangsbetalningar.

PayFunc har den högsta säkerhetsnivån för att hantera kortbetalningar online, något mycket få molnbaserade betalningsplattformar har lyckats med i Europa. Deras nästa produktlansering är en ny lösning för direktbanksbetalningar (sk PISP-tjänst) för företag och privatpersoner. Direktbanksbetalningar är en betalmetod som växer snabbt inom digitala betalningar och förväntas ta stora marknadsandelar av kortbetalningar.

Payfuncs kunder finns inom områdena travel & entertaiment, gaming & gambling, laddstationer för elbilar, pre-order apps inom restaurangbranschen mfl. Ett flertal spännande kunddialoger pågår inom dessa områden inom hela Europa. 

”Den pågående digitaliseringen som sker av vårt samhälle och framförallt inom handeln, kräver enkla integrerbara och skalbara betalningslösningar som fungerar likadant online som i butik. Vi är övertygade om att under de kommande åren kommer mobiltelefoner att bli den dominerande formfaktorn för alla typer av betalningar. Kreditkort kommer endast finnas i mobiltelefoner och samtidigt kommer alternativa betalningsmetoder som till exempel konto- till- kontobetalningar och ”betala senare med faktura- och avbetalningsplanbetalningar” växa oerhört snabbt. Likaså kryptobetalningar kommer vara helt naturligt om bara några år. NTP/PayFunc är ett bra komplement i vår portfölj och vi ser fina synergier med våra övriga innehav” säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic.

”Den globala marknaden för digitala betalningar förväntas nå 132,5 miljarder USD år 2025, vilket registrerar en CAGR (Compound Annual Growth Rate, vilket är den genomsnittlig årliga tillväxten under en viss tidsperiod uttryckt i procent) på 17,6% från 2019 till 2025 (Grand View Research). Utvecklingen av säkra betalningsplattformar som PayFunc förväntas driva den marknadstillväxten och det som sker är en enorm förändring av betalströmmarna. Användningen av kontanter minskar snabbt och kommer gradvis att slutligen fasas ut. Sverige kommer troligen att vara det första samhället helt utan kontanter innan decenniet är slut. Samtidigt kommer plastbetalningskort att tokeniseras och betalningarna ske via mobiltelefoner och omedelbara betalningslösningar så som Swish och nya direktbanksbetalnignar (sk PISP). Detta är marknaden för oss på PayFunc, med vår moderna teknik och vår kunskap inom betalningar kan vi erbjuda kostnadseffektiva och skalbara betalningstjänster för digital handel i Norden och i hela Europa säger ” Päivö Eerola styrelseordförande på NTP/PayFunc.

Grundarna till NTP/Payfunc är Päivö Eerola och Mikael Wandt. Päivö Eerola har en bakgrund som VD och säljchef från många olika betalföretag så som Sagem, Ingenico och Nets. Päivö har även jobbat med en mängd startups inom fintech. Mikael Wandt har bl.a. arbetat som CEO och CFO på Intrum, Nets och PayEx. Mikael har lång erfarenhet av att leda bolag inom förändring och har varit delaktig i flertal exitprocesser inom betalningsindustrin.

PayFunc’s CTO Simon Mika, har lång erfarenhet från att bygga programvarusystem för säkerhetskritiska applikationer. Simon har grundat och varit delaktigt i att börsnotera Imint AB.

Företaget är beläget i Uppsala, Sverige. www.Payfunc.com.

Denna information är sådan information som FrontOffice Nordic AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 mars 2020 klockan 14.00.

Kategori
PDF
Arkiv