FrontOffice publicerar årsredovisning för 2019

FrontOffice Nordic AB (publ) (FrontOffice) årsredovisning för verksamhetsåret 2019 finns från idag tillgänglig på bolagets hemsida.

Årsredovisning avseende 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.frontofficenordic.se/finansiella-rapporter/ samt bifogas även i detta pressmeddelande som pdf-fil.

Kategori
PDF
Arkiv