FrontOffice säkrar delfinansiering om 9 miljoner

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) har under senaste tiden presenterat en rad nya investeringar. För att säkerställa kommande kapitalbehov har bolaget nu stängt en del av sin planerade finansieringsrunda genom lån om totalt 9 miljoner sek.

Som en del i FrontOffice övergripande plan för investeringar inom fintech och blockchain är en finansieringsplan satt för nuvarande och kommande investeringar. De nu ingångna finansieringsavtalen avser kortfristiga brygglån med en löptid om 3 månader och 10 % ränta, dessa utgör ett första steg i den totala finansieringsplanen.

”Vi är i uppbyggnadsfasen av vårt investmentbolag och som för alla bolag i denna fas är kapital en viktig faktor. Vi har tidigare varit mycket sparsamma med lån och istället finansierat vår verksamhet genom avyttringar och emissioner. I första hand väljer vi nu att låna kapital för att kunna investera i fler bolag och säkerställa tillväxt i befintliga portföljbolag” säger Johan Lund VD, FrontOffice

Kategori
PDF
Arkiv