FrontOffice upptar lån för att finansiera expansion och ytterligare förvärv

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) (”FrontOffice”) har stängt ytterligare en del i sin finansieringsrunda genom att uppta lån om totalt 10 miljoner kronor.

Totalt lånar bolaget 10 mSEK under en period om 1 år till en årsränta om 12 %. Som säkerhet för lånet lämnas aktier i portföljbolaget QuickBit eu AB (publ).

”Vi har utökat vår investeringsportfölj den senaste tiden och vi kommer fortsätta att fylla på med fler spännande case under året. Förvärv – tillsammans med de expansionsplaner vi har för respektive portföljbolag – fordrar finansiering. När vi har möjlighet att ta lån till en ränta som med god marginal understiger vår förväntade portföljavkastning så är det ett bra alternativ säger Johan Lund, VD FrontOffice Nordic.

Kategori
PDF
Arkiv