Handel av Quickbits aktier påbörjas på Boerse Stuttgart

Front ventures portföljbolag Quickbit meddelar att bolagets aktier kommer med start idag att kunna handlas i Tyskland på Boerse Stuttgart. Boerse Stuttgart GmbH är moderbolag till Nordic Growth Market, den marknadsplats som står bakom noteringsinitiativet. Noteringen på Boerse Stuttgart innebär en möjlighet att, i samarbete med Nordic Growth Market, öka bolagets synlighet på den europeiska kapitalmarknaden.

För att underlätta en kvalitativ prisbild i handeln på Boerse Stuttgart kommer Quickbits största aktieägare, Aurentum I LLP, att ställa upp med ett aktielån till EUWAX AG, som kommer att agera likviditetgarant i Quickbits aktier. EUWAX AG är ett dotterbolag till Boerse Stuttgart GmbH.’’

Se hela presentation på https://www.youtube.com/watch?v=5lkDqttvEsg&ab_channel=NGM.

Quickbits aktier kommer att handlas på Boerse Stuttgart under ordinarie handelstider, vardagar mellan kl. 09:00 – 17:30.

”En notering på Boerse Stuttgart är ett naturligt nästa steg för Quickbit. Det kommer att stärka vårt varumärke bland institutionella investerare i Europa och samtidigt erbjuda dem en attraktiv investeringsmöjlighet i ett bolag med exponering mot kryptovaluta, säger Mathias Jonsson van Huuksloot, styrelseordförande, Quickbit.

” Det här är ett enormt kliv för Quickbit men samtidigt endast ett delmål på deras framtida resa. Att noteras på Boerse Stuttgart är en kvalitetsstämpel för bolaget” säger Johan Lund, VD Front Ventures och styrelseledamot i Quickbit.

Kategori
PDF
Arkiv