Johan Lund föreslås bli ny ledamot i Vopys styrelse

Investmentbolaget Front Ventures portföljbolag, Vopy AB, kallar till extra bolagsstämma på grund av föreslagna förändringar i styrelsen. Aktieägare som företräder ca 13% av rösterna i Vopy föreslår att Johan Lund (VD i Front Ventures) väljs in som ordinarie styrelseledamot.

Samtidigt föreslås att entlediga Hellen Wohlin Lidgard som styrelseledamot, då Hellen Wohlin Lidgard med anledning av andra engagemang begärt utträde ur styrelsen för att istället kvarstå i en rådgivande roll till styrelsen.

” En viktig del i Front Ventures strategi är att vara närvarande, både strategiskt och operativt i våra portföljbolag. Vopy har ett unikt produkterbjudande och jag hoppas att mitt sälj-och marknadsfokus kan komplettera nuvarande styrelsekompetens.” säger Johan Lund, VD Front Ventures.  

Vopys extra bolagsstämma hålls den 5 oktober. Läs mer här>>

Kategori
PDF
Arkiv
Sök