Kommentar till avböjt omval i Quickbits styrelse

Front Ventures VD, Johan Lund, tillika ledamot i Quickbit eu AB (publ) och Sven Hattenhauer COO i Front Venture tillika styrelseordförande i Quickbit, avböjer omval inför kommande årsstämma i Quickbit. Quickbit har under kort tid gått från ”start up” till väletablerat bolag och därav lämnar Lund och Hattenhauer sina uppdrag för att ge plats för mer relevant kompetens som kan utveckla bolaget vidare.

Front Ventures affärsidé är att investera i onoterade bolag och skapa snabb värdeutväxling för att sedan ta bolaget till notering. Front Ventures gick in i Quickbit redan 2017 och har under perioden tagit en mycket aktiv roll i bolagets utveckling och varit involverade både operativt och strategiskt samt tagit bolaget till notering (NGM) under sommaren 2019.

Fronts Ventures styrka och grundkompetens ligger i den initiala utvecklingen och i att skapa snabb utveckling samt göra bolaget redo för en IPO. Quickbit har sedan länge lämnat startblocken och är nu i en mycket expansiv fas.

Under 2020 har Quickbit vuxit kraftigt i alla dimensioner och tillväxttakten förväntas öka framöver. Bolaget har verksamhet i 4 länder, utvecklar flera affärsområden och har idag drygt 40 anställda. Quickbit har på knappt 2 år gått från startup till en årlig omsättning om drygt 4,6 miljarder sek och med ett rörelseresultat på 95,2 miljoner sek avseende räkenskapsåret 2019/2020. Bolaget har nyligen även blivit helt godkända av VISA, vilket innebär att Quickbit Card kan användas överallt där VISA accepteras, både online och i fysisk butik. 

Med en ny och i högre grad ägaroberoende styrelse, uppfyller även Quickbit en viktig del av svensk kod för bolagsstyrning, vilket är en av förutsättningarna för ett eventuellt framtida listbyte.

”Quickbit är helt enkelt redo för nästa fas i sin utveckling och då behöver bolagets styrelse en annan typ av kompetens än vad vi tillför. Genom att lämna plats för nya resurser i styrelsen tror vi att vi bättre främjar Quickbits värdeutveckling – därmed skapar vi även större värden för Front Ventures aktieägare”, säger Sven Hattenhauer COO på Front Ventures.

”Front Ventures och Quickbit är båda noterade bolag och med allt vad det innebär, är det omöjligt att inte hamna i intressekonflikter. Genom att avböja omval, lämnar vi inte bara plats för ny kompetens utan vi möjliggör också att vi kan fokusera fullt ut på våra kommande listningsprojekt. Det är precis så här vi ska jobba i Front Ventures – bygga upp-växla upp-notera och sedan lämna över rodret för att fokusera våra resurser på nästa bolag”, säger Johan Lund, CEO på Front Ventures AB (publ).

Front Ventures kvarstår som ägare i Quickbit och har inga omedelbara planer på att sälja av sitt innehav. Bolaget behåller sin starka övertygelse om Quickbits fantastiska potential.

Kategori
PDF
Arkiv