QuickBit eu AB (publ) publicerar bokslutskommuniké för räkenskapsåret juli 2018 – juni 2019

Investmentbolaget FrontOffice Nordic AB (publ) portföljbolag QuickBit eu AB (publ) publicerade idag sin bokslutskommuniké för räkenskapsåret juli 2018 - juni 2019. Resultatet efter finansiella poster för verksamhetsåret uppgår till 47 978 781 kronor (-7 555 848 kronor). Nettoomsättningen för verksamhetsåret var 2 353 916 620 kronor (6 737 330 kronor).

Här kan du läsa hela QuickBits bokslutskommuniké: http://news.cision.com/se/quickbit-eu-ab

STARK VINSTTILLVÄXT I FJÄRDE KVARTALET (APRIL – JUNI 2019)

  • Resultatet efter finansiella poster för kvartalet uppgår till 28 564 184 kronor vilket är en ökning med 60,4% jämfört med föregående kvartal (17 799 977 kronor).
  • Bruttomarginalen ökade med 67% till 3,60%.
  • Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet var 814 641 674 kronor (992 867 181 kronor under tredje kvartalet).

VERKSAMHETSÅRET JULI 2018 – JUNI 2019

  • Resultatet efter finansiella poster för verksamhetsåret uppgår till 47 978 781 kronor (-7 555 848 kronor).
  • Nettoomsättningen för verksamhetsåret var 2 353 916 620 kronor (6 737 330 kronor).
     

KOMMENTAR FRÅN JÖRGEN ERIKSSON, KONCERNCHEF OCH VD QUICKBIT

”Det är nu tolv månader sedan QuickBit lanserade detaljistförsäljning av kryptovaluta via introducentnätverk och utvecklingen under de fyra kvartalen har varit över förväntan. Vi fick under hösten 2018 ett snabbt genomslag med vår tjänst i den internationella marknaden.

QuickBit är verksamt på en marknad i snabb tillväxt, med hög skalbarhet och global räckvidd. Under det tredje kvartalet ökade vår omsättning i takt med att vi etablerade nya transaktionsflöden. Bolaget har under det fjärde kvartalet medvetet arbetat med att stänga ned transaktionsflöden från e-handlare där vi på grund av flödets kvalitet haft lägre lönsamhet och därmed har vi höjt vår bruttomarginal detta kvartal till 3,60%. Notera dock, detta säger ingenting om hur marginalen kommer att bli för nya kunder när vi återupptar volymtillväxt.

Vi kommer att fortsätta fokusera på e-handlare där vi kan tjäna bra marginal och vi kommer att utveckla vår affär på tre sätt.

  1. Dels genom att ta emot fler e-handlare utifrån de kvalitetskrav vi ställer.
  2. Dels genom att vi bygger ut våra system för att göra mer i affären.
  3. Dels genom att vi tar fram tjänster vi kan lansera direkt till den kunddatabas vi bygger upp.

QuickBit skall fortsätta ligga i framkant av innovation och kommersialisering av blockchainteknik inom betalningsområdet. Konkurrensfaktorerna för detta är hög branschkompetens och hög exekveringshastighet i Bolagets organisation.

Den nyligen genomförda noteringen vid NGM Nordic MTF har introducerat många nya aktieägare till Bolaget. Jag vill tacka för ert förtroende och önska er alla välkomna på vår spännande resa.”

Här kan du läsa hela QuickBits bokslutskommuniké: http://news.cision.com/se/quickbit-eu-ab

QuickBit är ett svenskt fintechbolag som utvecklar tekniklösningar för kryptovalutor och blockchain för den globala marknaden. QuickBit ger sina kunder möjlighet att använda kryptovaluta för snabb, enkel och säker e-handel och erbjuder e-handlare blockchain-säkrade lösningar. QuickBit eu AB (publ) har sitt säte i Stockholm och är moderbolag till QuickBit Limited, ett helägt, operativt dotterbolag i Gibraltar.

Kategori
PDF
Arkiv