Styrelseförändring i FrontOffice

Johan Gorecki har på grund av andra åtaganden begärt eget utträde ur styrelsen för FrontOffice Nordic AB (publ). Gorecki avgår med omedelbar verkan. 

Johan Gorecki valdes in i styrelsen för FrontOffice vid extra bolagsstämman 16 oktober 2018.

”Det är tråkigt att vi inte längre får ta del av Johans kompetens i styrelsen, men vi kommer att fortsätta samarbeta utanför styrelsen” säger Johan Lund, VD FrontOffice.

Kategori
PDF
Arkiv