Vopys emission övertecknad till 140%

Investmentbolaget Front Ventures portföljbolag Vopy AB har stängt en emission på totalt 28 MSEK till en aktiekurs om 2,50 kr, vilket ger en pre money värdering på bolaget om ca 452 MSEK. Den ursprungliga planen var att ta in 20 MSEK men marknadens stora intresse gjorde att ledningen beslutade att acceptera totalt 28 MSEK.

Vopy utvecklar ett helt digitalt banksystem med white label lösningar och API:er, där företag med stora kundgrupper kan erbjuda sina kunder finansiella tjänster. Vopy erbjuder ett komplett produktsortiment innefattande bl.a. online wallets, betalningar, internationella överföringar, utlåning, lojalitetsprogram och KYC (Know your customer). Kunder kan starta upp direkt utan krav på eget tillstånd, licenser eller förkunskaper då detta ingår i Vopys tjänster.

Idag förs kunddialoger med aktörer över hela världen där de första kunderna planeras gå live i juni detta år. Emissionslikviden kommer att användas till att genomföra bolagets tekniska utvecklingsplan och för fortsatt expansion av sälj och marknadsfunktioner. 

”Nu har vi lyckats attrahera nästan 50 MSEK till Vopy på kort tid. Båda emissionerna har snabbt blivit övertecknade. Vi har nu börjat nästa steg med att förbereda bolaget för en notering.” säger Johan Lund, VD Front Ventures AB (publ).

Front Ventures deltog i emissionen och investerade totalt 8 miljoner. Front Ventures ägarandel uppgår efter emissionen till 13,8 %.

Kategori
PDF
Arkiv
Sök