juni 2019

QuickBit eu AB (publ) nyemission tecknad till 960%

Enligt av Nordic Growth Market NGM AB villkorat godkännande för notering på Nordic MTF så skall QuickBit inför noteringsdagen 11 juli 2019 ha minst trehundra (300) aktieägare och rörelsekapital för tolv (12) månader.  Efter den genomförda nyemissionen så kommer QuickBit

Nytt avsnitt av FrontOffice videoblogg- QuickBit IPO special

Videobloggen hittar du på FrontOffice hemsida: https://www.frontofficenordic.se/videoblogg/  I videobloggen diskuterar vi tidigare publicerad information. Om något videoblogginlägg innehåller kurspåverkande information, publicerar FrontOffice först ett pressmeddelande enligt gällande regler.

QuickBit eu AB (publ) offentliggör memorandum inför fullt garanterad spridningsemission med start 10 juni 2019

Investeringsmemorandum, teaser och teckningssedel (för teckning via Bank-ID) avseende Erbjudandet är från och med idag tillgängligt på Bolagets emissionsrum https://investor.quickbit.eu/emission/samt kommer finnas tillgängligt hos Bolagets emissionsinstitut Eminova Fondkommission (www.eminova.se/emissionsuppdrags/) från och med emissionsstart den 10 juni 2019. Erbjudandet i korthet: Emissionsbelopp: