juli 2019

FrontOffice utökar sitt ägande i QuickBit

Förvärvet skedde över marknaden till kursen 7,07 kr till ett totalt värde om 1 003 000 sek. FrontOffice totala innehav i QuickBit uppgår till 6 171 836 aktier och 4 040 000 teckningsoptioner, motsvarande 9,5 % av röster och kapital.

Analysguiden: Bra intresse för portföljbolaget Quickbit

FrontOffice portföljbolag QuickBits (QBIT) spridningsemission inför den planerade listningen på Nordic MTF tecknades till 960 procent. Intresset för att investera i Quickbit till en emissionskurs på en 3,2 kronor per aktie (premoney värdering om 191 miljoner konor) var således mycket