december 2018

Nytt avsnitt av FrontOffice videoblogg

Videobloggen hittar du på FrontOffice hemsida: https://www.frontofficenordic.se/videoblogg/  I videobloggen diskuterar vi tidigare publicerad information. Om något videoblogginlägg innehåller kurspåverkande information, publicerar FrontOffice först ett pressmeddelande enligt gällande regler.

Analysguiden: Hög förväntad avkastning…

FrontOffice Nordic AB (FrontOffice, bolaget eller FO) investerar i små och medelstora onoterade och listade företag. Investeringar görs i turnaround-case och i tillväxt­bolag. Genom de helägda dotter­bolagen KROSS och Svensk Företagsrekonstruktion (SFR) som hjälper företag med obeståndsproblematik (konsultverksamhet), genomlyser koncernen