Conax emission inklusive överteckning är fulltecknad

Investmentbolaget Front Ventures portföljbolag, Conax Groups emission är fulltecknad och bolaget stänger därav emissionen i förtid den 29 december. Intresset för bolaget har varit mycket stort och emissionen inklusive utökad överteckning tillför bolaget ca 20 MSEK.

Conax Group är ett fintechbolag som utvecklar högteknologiska programvaror och applikationer baserade på blockchainteknik. En del i bolagets strategi är att notera Conax på lämplig marknadsplats under 2021 och därav genomfördes en pre IPO emission.

”Styrelsen i Conax tog beslut om att tillåta en överteckning med 20% (15 MSEK+ 3 MSEK), intresset var så stort att vi nu kan konstaterar att överteckningen snabbt blev full och mer därtill. Därav har huvudägarna har gått med på att låta emissionen uppgå till totalt 20 MSEK, dvs 2 MSEK utöver överteckningen, trots den större utspädning det medför. Även detta har blivit fulltecknat och därför stänger vi nu emissionen något tidigare.” säger Sven Hattenhauer styrelseordförande i Conax Group.

Mer information om emissionen i Conax Group finns på bolagets hemsida, www.conaxgroup.com/investors.

Kategori
PDF
Ladda ner
Arkiv