Front Ventures avyttrar Tortora

Investmentbolaget Front Ventures AB (publ) avyttrar samtliga aktier i blockchain-bolaget Tortora Europe AB (fd. Blockchain Vouchers Europe AB) till en total köpeskilling om 12 MSEK.

Tortora avyttras till annan storägare som avser att driva bolaget vidare. Köpeskillingen uppgår till 12 msek motsvarande 5,2 sek aktien.

”En viktig del i vårt arbete är att veta när det är dags att kliva av och att veta när det är mer passande att låta någon annan driva utvecklingen framåt. Med Tortora hade vi hamnat i ett sådant läge. Vi väljer därför att sälja våra andelar och hämta tillbaka vårt investerade kapital för att istället kunna lägga vårt fulla fokus på våra resterande portföljbolag” säger Johan Lund, VD Front Ventures.

Kategori
PDF
Arkiv