Intergiro stänger emission på 35 miljoner

Front Ventures AB (publ) portföljbolag, Intergiro Intl AB (Intergiro), har slutfört en riktad kontantemission om totalt ca 35 mSEK till kursen 6 kr/aktie, vilket ger en ”post money”- värdering 335 mSEK. Emissionen riktades till och tecknades fullt ut av befintliga aktieägare.

Neobanken Intergiro utvecklar en digital betaltjänsteplattform för företagskunder inom EU. Intergiro innehar tillstånd från Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar och tillhanda betaltjänster inom hela EU och är fullvärdiga medlemmar hos både VISA och MasterCard avseende både kortutgivning och kortinlösen. Intergiros tjänster innefattar både direkta (B2B) och indirekta (B2B2C) erbjudanden.   

Intergiro avser att under slutet av 2020 genomföra en bred lansering av kortutgivningstjänster (B2B och B2B2C). Emissionslikviden ska användas dels till denna lansering, dels till vidareutveckling av Intergiros kortinlösenaffär (acquiring/merchant services).

Intergiro har, som ett exempel på en B2B2C-affär inom kortutgivning, bl.a. ingått en avsiktsförklaring med QuickBit om utgivning av fysiska och virtuella kort från VISA och Mastercard. Avsiktsförklaringen är ett steg i en process som beräknas vara slutförd under slutet av 2020.

https://news.cision.com/se/front-ventures-ab/r/quickbit-breddar-affarsmodellen—avsiktsforklaring-om-utgivning-av-visa-och-mastercard-kort,c2934675

”Det är glädjande att Intergiro kan stänga en emission av den här storleken trots rådande Coronasituation. Banksektion är inne i en ostoppbar förändring där Sverige ligger i framkant. Många länder kommer följa efter vilket kraftigt ökar efterfrågan av Intergiros globala erbjudande för snabba och smidiga transaktioner. Med denna finansiering i ryggen är jag övertygad om att bolaget med det målinriktade och dedikerade arbete som ledningen lägger ner, nu kan ta avgörande steg från ”start-up” till ”scale-up”, vilket ger förutsättningar för en betydligt högre framtida värdering.” säger Johan Lund, VD Front Ventures.

Front Ventures långsiktiga ambition är en ägarandel på ca 10%, dock kunde bolaget ej delta i denna emission. Front Ventures ägarandel uppgår till ca 7,6 % efter slutförd emission.

Kategori
PDF
Arkiv