Stein Erik Nordmo till styrelsen i Conax Group

Front Ventures AB (publ) portföljbolag Conax Group AB har valt in Telenor-veteranen Stein Erik Nordmo i styrelsen. Stein Erik har jobbat på Telenor de senaste 20 åren och ansvarat för etablering av Telenor Financial Services på nya marknader, dvs tillväxtmarknader, främst i Asien. Stein Eriks kompetens och kontaktnät kommer vara mycket värdefullt i införsäljningstadiet av Conax produkter.

Asien och Afrika, är när det kommer till finansiella produkter, ”emerging markets” eller tillväxtmarknader och därför satsas det enorma resurser på att implementera ny teknik i dessa områden. Dessa områden står inför snabb förändring då de inte har någon teknisk historik att ta hänsyn till. Inom några år förväntas de att ha minst lika välutvecklade och digitalt kunniga ekonomier som vissa västerländska länder. För Conax är det en enorm styrka att ha en person som både har erfarenhet från att lansera nya produkter samt ett stort kontaktnät på dessa marknader.

Stein Erik arbetar idag även som Cheif Commercial Officer på Vopy AB, som är ytterligare ett av Front Ventures portföljbolag och vars teknik levereras av Conax. Stein Eriks uppdrag i Vopy är att etablera och utveckla bolagets affärsrelationer. Ett arbete som kommer gå hand i hand med Stein Eriks uppdrag i Conax styrelse.

Asien och Afrika kommer inom bara några år att ha utvecklats enormt, framför allt när det kommer till finansiella lösningar. Idag är ca 1,5 miljarder människor i dessa områden så kallade ”unbanked”, vilket betyder att de inte har tillgång till banktjänster i någon form utan huvudsakligen använder kontanter. Det finns en otroligt stor potential för smarta finansiella aktörer på dessa marknader. Vi från Norden har ett gott rykte och vi har en mycket hög digitaliseringsgrad, vilket gör att vi kan vara föregångare när förändringen sker. Jag har arbetat på dessa marknader i mer än 10 år och jag har ett väldigt stort kontaktnät som kommer väl till pass. Jag ser fram emot att utveckla Conax tillsammans med resterande management” säger Stein Erik Nordmo.

Stein Erik har arbetat på Telenor i över 20 år och varit ansvarig för etableringen av Telenor Financial Services som implementerat mobila finanstjänster i bl.a. Myanmar, Pakistan, Bangladesh och Malaysia. En verksamhet som idag har mer än 20 miljoner aktiva kunder.

”Conax huvudsakliga fokus kommer inte vara Europa utan tillväxtmarknader så som Asien och Afrika. Tack vare Stein Eriks kontakter och fantastiska relationsskapande kan vi komma in och få möjlighet att presentera Conax produktutbud till stora aktörer på dessa marknader. Processer som annars hade tagit väldigt lång tid att få till och krävt mycket resurser. Jag är väldigt nöjd med det management-team som nu börjar växa fram i Conax med Stein Erik Nordmo, Hellen Wohlin Lidgard och nya VD:n Joakim Forssell.” säger Sven Hattenhauer styrelseordförande i Conax Group AB och COO i Front Ventures.

Conax genomför just nu en Pre IPO emission där även privatpersoner har möjlighet att delta. Totalt tar bolaget in 15 miljoner sek. Emissionen pågår fram till 30 december 2020.

Klicka här för att läsa mer och för att delta i emissionen.

Kategori
PDF
Arkiv
Sök