augusti 2019

FrontOffice förvärvar aktier i QuickBit

Förvärvet skedde över marknaden till kursen 14,04 kr till ett totalt värde om 941 600 sek. FrontOffice totala innehav i QuickBit uppgår till 6 238 908 aktier och 4 713 000 teckningsoptioner (tidigare kommunicerat antal teckningsoptioner i pressmeddelande 19 juli 2019 var felaktigt, rätt

Halvårsrapport januari – juni 2019

• Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 1 908 KSEK (4 186 KSEK)  • Resultat efter finansiella poster uppgick till – 2 017 KSEK (- 3 459 KSEK) • Resultat per aktie – 0,062SEK (-0,15 SEK) Omsättning i dotterbolag är