februari 2020

FrontOffice utökar sitt innehav i QuickBit

”I och med det inlösenavtalet och de förvärv som QuickBit nyligen kommunicerat så ser framtiden minst sagt spännande ut, då de utvecklar både sin grundverksamhet och gör strategiskt viktigt förvärv. QuickBit bevisar om och om igen att de kan leverera

Bokslutskommuniké januari- december 2019

Delårsperioden, 1 juli–31 december 2019 Bolagets nettoomsättning uppgick under delårsperioden till 0,3 Mkr (2,1 Mkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till 4,2 Mkr (-8,3 Mkr) Resultat per aktie uppgick till 0,13 kr (-0,29 kr)   FrontOffice återbetalar revers från 2018

Ett händelserikt kvartal för QuickBit

Andra kvartalet, 1 oktober–31 december 2019 i sammandrag • Nettoomsättningen uppgick till 1 462,4 Mkr (476,9). • Rörelseresultatet uppgick till 29,8 Mkr (3,2). • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,41 kronor (0,05). • QuickBit ingick avsiktsförklaring om utgivning

FrontOffice säkrar delfinansiering om 9 miljoner

Som en del i FrontOffice övergripande plan för investeringar inom fintech och blockchain är en finansieringsplan satt för nuvarande och kommande investeringar. De nu ingångna finansieringsavtalen avser kortfristiga brygglån med en löptid om 3 månader och 10 % ränta, dessa