mars 2020

Kommentar kring covid-19

Effekterna av COVID-19 är idag mycket svåra att förutse med någon större exakthet. Baserat på den informationen FrontOffice har är den sammantagna bedömningen att portföljbolagens verksamhet hittills inte, i någon större utsträckning, har berörts av den oro som nu råder.

Telias fd. styrelseledamot Per-Arne Sandström investerar i Vopy

Per-Arne Sandström har genom sitt holdingbolag P-A Sandström Consult AB förvärvat 800 000 aktier á 2,50 nok, motsvarande 2 miljoner norska kronor, i Vopy. Per-Arne har även anslutit sig till Vopys Advisory Board och kommer att bidra med sin erfarenhet, kunskap och sitt

FrontOffice tecknar i Intergiros företrädesemission

Efter emissionen innehar FrontOffice 4 460 296 aktier i Intergiro motsvarande 8,93 % av kapital och röster. Emissionen genomfördes kontant. ”Intergiro är en digital bankplattform som riktar sig mot internationella små och medelstora företag. Bolaget befinner sig i en intensiv fas där

FrontOffice investerar i nytt spännande fintechbolag

FrontOffice investering villkoras av NTPs uppfyllande av vissa tekniska, affärsmässiga samt finansiella leverabler. Om tillträdesvillkoren uppfylls aktiveras investeringsåtagandet den 15 mars 2020. Vid fullgjord investering om 2 mSEK motsvarar FrontOffice innehav i NTP ca 13 % av utestående aktier, med