maj 2020

Front Ventures utökar sitt innehav i Blockchain Voucher

Front har fått möjlighet att förvärva nämnda aktier av annan aktieägare till senaste gällande emissionskurs. Samtidigt har bolaget erhållit en option att förvärva ytterligare 125 000 aktier till kursen 13 kr/aktie. Optionen har en löptid till och med 19 maj

FrontOffice Nordic AB (publ) – Kommuniké från årsstämma 2020

FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946, har idag den 14 maj 2020 kl 14.00 avhållit årsstämma på bolagets huvudkontor, Kungsgatan 3, Stockholm varvid följande huvudsakliga beslut fattades. Beslöts: att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen, innefattande koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. Stämman beslutade

FrontOffice utökar sitt innehav i Conax Group AB (publ)

Conax Group AB (publ) utvecklar högteknologiska programvaror inom bland annat open banking och fintech. Conax har utvecklat en egen patenterad blockkedja (blockchain) som klarar mycket höga transaktionshastigheter, s.k. ”block time”, på så kort tid som 330 millisekunder. Detta kan jämföras