Front Venture AB (publs):s teckningsoption av serie TO3B tas upp till handel på NGM Nordic SME

Front Ventures AB (publ) (”Bolaget”) har i pressmeddelande den 18 augusti 2022 meddelat utfall av vederlagsfri tilldelning av en ny teckningsoption av serie TO3B (”TO3B”). Huvudsakliga villkor för TO3B återfinns nedan.  Bolaget har nu erhållit godkännande av NGM om upptagande av TO3B till handel på NGM Nordic SME. TO3B kommer preliminärt tas upp till handel den 25 augusti 2022 under kortnamnet ”FRNT TO3B” med ISIN-kod SE0018534794.

Huvudsakliga villkor TO3B

Totalt antal: 10 543 853 st.

Teckningsrätt: varje TO3B berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i Bolaget till nedan tecknings-kurs.

Inlösenperiod: 1 – 31 oktober 2022 (observera dock att förvaltare kan behöva erhålla instruktioner om teckning enligt egna rutiner innan 31 oktober 2022).

Teckningskurs aktie: 1,56 kronor.

Sista dag för handel: 27 oktober 2022.

Kategori
PDF
Arkiv
Sök