Front Ventures ändrar inlösenperiod för teckningsoptioner

Front Ventures AB (publ) har totalt 13 106 652 teckningsoptioner av serie TO2B utestående, vilka vardera berättigar till teckning av en ny B-aktie till teckningskursen 1,56 kr under inlösenperioden 1 - 31 maj 2022 (”Teckningsoptionerna”).

Styrelsen har beslutat att ändra inlösenperioden för Teckningsoptionerna till 1 – 31 oktober 2022 och inställa inlösen av Teckningsoptionerna under den ursprungliga inlösenperioden enligt ovan.

Kategori
PDF
Ladda ner
Arkiv
Sök