Front Ventures har stängt sin position i Quickbit

Investmentbolaget Front Ventures har per idag helt avyttrat sitt innehav i Quickbit [QBIT]. Avyttringen har stärkt Front Ventures likviditet med 17 328 000 kr vilka kommer att används till återbetalning av lån samt investeringar i nya bolag.

Front Ventures har sedan årsskiftet 2021/2022 sålt totalt 2 944 000 aktier i Quickbit till ett genomsnittpris om 5,89 kr. Försäljningarna har skett över marknaden då andra alternativ inte har utgjort en framkomlig väg.

”Vi var en av de första investerarna i Quickbit. Efter drygt 5 år har vi nu valt att stänga vår position i bolaget för att frigöra resurser för nya investeringar. Samtidigt använder vi likviden för att förstärka vår balansräkning högst betydligt. Vi ser flera intressanta investeringsmöjligheter och uppskattar möjligheten att kunna gå in i nya objekt inom kort.” säger Johan Lund, VD Front Ventures AB (publ).

Kategori
PDF
Arkiv
Sök