Front Ventures publicerar årsredovisning för 2021

Front Ventures AB (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2021 finns från idag tillgänglig på bolagets hemsida. På grund av försiktighetsprincipen har nedskrivning av en fordran som redovisades i balansräkningen bland övriga fordringar skett, vilket påverkar resultatet med ca 1,7 miljoner kronor jämfört med vad bolaget kommunicerat i bokslutskommunikén.

Årsredovisning avseende 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: https://frontventures.se/investor-relations/finansiella-rapporter/  samt bifogas även i detta pressmeddelande som pdf-fil.

Kategori
PDF
Arkiv
Sök