Kommentar till beslut på årsstämma i Intergiro

Den 27 juli hölls årsstämma i Front Ventures AB (publ) (”Front Ventures”) portföljbolag Intergiro intl AB publ (”Intergiro”). En majoritet av Intergiros aktieägare röstade igenom förslaget om att genomföra en riktad emission till samtliga befintliga aktieägare till aktiekursen 3 kr. Emissionen kommer till viss del att kvittas mot befintliga skulder och därmed stärka Intergiros balansräkning.

Front Ventures ståndpunkt till förslaget har genomgående varit att interna emissioner på låga värderingsnivåer är olämpliga och dessutom vilseledande vad gäller bolagets faktiska värde.

”Vi accepterar majoritetsbeslutet som stämman har tagit och rättar oss därefter. Vi kommer tillsammans med övriga huvudägare jobba för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för Intergiros framtida utveckling. Jag vill även förtydliga att värderingen av Intergiro vid en framtida strukturaffär inte kommer att avgöras av tidigare interna emissioner eller aktieköp oavsett kurs. Bolagets faktiska förutsättningar och potential väger tyngre.” säger Johan Lund, VD i Front Ventures AB (publ).

Om emissionen ej tecknas fullt ut har Front Ventures beslutat att även teckna sin andel av överskjutande aktier. Därmed kan bolaget minska sitt anskaffningsvärde och eventuellt även utöka sin ägarandel. Kostnaden för emissionen beräknas till ca 10 MSEK.

Kategori
PDF
Arkiv
Sök