Nytt VD-brev från Vopy

Front Ventures portföljbolag Vopy har idag publicerat ett nytt VD brev innehållande en tydlig beskrivning av bolagets affärsmodell och framgångskoncept. Bolaget har även anställt Joakim Kedbrant som operativ chef, med övergripande ansvar att bygga en tydlig företagskultur och accelerera bolagets kommersiella utveckling.

Vopy har även lanserat en ny sajt och logotyp. Sajten speglar tydligt det nya Vopy och syftet är att på ett bättre sätt visa vem Vopy är och öka tydligheten i budskapen kring vad bolaget erbjuder sina kunder. Vopys nya utseende är första fasen i en offensiv satsning och kommer, i kombination med ökad tydlighet, att underlätta expansion.

”Vopy har ett flertal centrala processer i gång, allt ifrån dialoger med kunder, rekryteringsprocesser och tekniska utvecklingsprojekt som ska slutföras inom kort” säger Joakim Forssell VD Vopy.

Läs VD-brevet i sin helhet här >>   https://www.vopy.com/investor-relations/investor-relations

Kategori
PDF
Arkiv
Sök