april 2020

FrontOffice publicerar årsredovisning för 2019

Årsredovisning avseende 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.frontofficenordic.se/finansiella-rapporter/ samt bifogas även i detta pressmeddelande som pdf-fil.

Kallelse till årsstämma i FrontOffice Nordic AB (publ)

FrontOffice Nordic AB (publ), 556935-4946, kommer torsdagen den 16 april 2020 utfärda kallelse till årsstämma genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida.  Att kallelse skett kommer samma dag annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen kommer ha nedan

FrontOffice investerar 5 MSEK i Conax Group

Conax Group AB (publ) utvecklar högteknologiska programvaror inom open banking och fintech. Conax har bland annat utvecklat en egen patenterad blockkedja (blockchain) som klarar mycket höga transaktionshastigheter ”block time” på så kort tid som 330 millisekunder. Detta kan jämföras med

Blockchain Voucher expanderar och tar in 8 MSEK

BCV tillförs nu 8 MSEK, pengar som ska användas för att utveckla deras plattform, till kommande marknadsföringsinsatser och för rekrytering av nyckelpersoner, då bolaget planerar att utöka sitt team med specialister både i Sverige och utomlands. En av investerarna i