Nyheter

Post Filter
Date Filter

Intergiro stänger emission på 35 miljoner

Neobanken Intergiro utvecklar en digital betaltjänsteplattform för företagskunder inom EU. Intergiro innehar tillstånd från Finansinspektionen att ge ut elektroniska pengar och tillhanda betaltjänster inom hela

Läs mer »

Halvårsrapport januari – juni 2020

Halvårsperioden 1 januari – 30 juni 2020 Nettoomsättningen uppgick under delårsperioden till 4,5 Mkr (1,9) Resultat efter finansiella poster uppgick till –5,6 Mkr (–2,0) Resultat per aktie

Läs mer »

Kommentar kring covid-19

Effekterna av COVID-19 är idag mycket svåra att förutse med någon större exakthet. Baserat på den informationen FrontOffice har är den sammantagna bedömningen att portföljbolagens

Läs mer »

Nyhetsbrev

Registrera dig här för att prenumerera på våra pressmeddelanden och rapporter.

Arkiv